Spar op til 50% på vores OUTLET

0

Din kurv er tom

Positiv påvirkning gennem kvalitet, sundhed, miljø og social ansvarlighed


Sådan definerer vi ’mere ansvarligt’

Når vi taler om at tage et mere ansvarligt valg har vi fokus på sundhed, miljø og social ansvarlighed i forbindelse med at opfylde børns behov for artikler til leg og interiør. Her vil vi gerne sikre, at der ikke gås på kompromis med vores børns og de fremtidige generationers behov for samme levestandard og udviklingsmuligheder.

Sundhed
Vores produkter skal anvendes af børn og er udviklet til børn, og derfor sætter vi sundhed ekstremt højt. Vi fokuserer på brugen af naturmaterialer i vores produkter som er kontrolleret for skadelig kemi. Alle vores plejeprodukter – til både de store og små - er valgt uden parabener og andre skadelige stoffer.

Miljø
Vi vil gerne fremme brugen af naturlige materialer som uld, træ, og bomuld. Derfor søger vi at vælge produkter, der produceres hensynsfuldt i forhold til at mindske miljøforurening og vandforbrug, håndtering af kemikalier, dyrevelfærd, bæredygtigt skovbrug og økologisk produktion. Desuden fokuserer vi på et produkts mulighed for genbrug og/eller genanvendelse.

Social ansvarlighed
Vi vil gerne sikre, at vores produkter tager hensyn ikke blot til de børn, der skal bruge dem, men også til de mennesker, der producerer dem. Det gør vi gennem samarbejde med vores leverandører, og bl.a. ved at vælge certificerede produkter, så der via certificeringerne kontrolleres at producenterne overholder menneske- og arbejdstagerrettigheder.

hvad er kriterierne og hvordan vurderer vi?

Vi har opstillet seks kriterier for at kunne vurdere vores produkter i forhold sundhed, miljø og social ansvarlighed gennem hele produktets livscyklus.

For at et produkt kan få ”et mere ansvarligt valg”-ikon, skal det som minimum have en af de otte bæredygtighedscertificeringer, som vi har udvalgt, samt opfylde mindst to af vores andre vurderingskriterier. 

Desuden vurderer vi et produkts livscyklus, det vil sige, hvilke materialer produktet består af, hvordan det er produceret, om det kan holde til mange års brug, og hvorvidt det kan genbruges og/eller genanvendes. 

Alle vores vurderinger dokumenteres og vi har udarbejdet procedurer for at sikre, at vi løbende opdaterer og vurdere vores leverandører og produkter.


Bæredygtighedscertificeringer

Vi har udvalgt 7 anerkendte certificeringer som er relevant i forhold til vores produkter. De 8 standarder udviser ansvarlighed indenfor et eller flere af aspekterne: sundhed, miljø og sociale parameter, både i forhold til det færdige produkt men også i forhold til produktionsmetoden. Certificeringerne er således en garanti for at produkterne udviser ansvarlighed indenfor vores udvalgte kriterier for ”et mere ansvarligt valgt”. Vi kontrollerer og dokumenterer naturligvis løbende, at et produkts certificeringer er valide og opdaterede via vores fastlagte procedure.

-----

Den blå krans er en international allergimærkning som i Danmark er en del af Astma-Allergi Danmark. Det betyder, at når et produkt bærer den Blå Krans logoet, er produktet gennemgået for samtlige indholdsstoffer, produktionsrester og forureninger så der er minimal risiko for allergi. Astma-Allergi Danmark Allergimærkningens formål er at gøre det lettere for dig som forbruger at minimere risikoen for at udvikle kontaktallergi, eller at undgå bestemte stoffer hvis du allerede har allergi.

Vil du videre mere om Blå Krans,klik her

-----

EU Ecolabel, også kaldt EU-blomsten, er EU's officielle miljømærke. For at et produkt kan blive EU Ecolabel certificeret, stilles der skrappe krav til miljøhensyn og indhold af kemikalier. Målet er at skåne miljøet der omgiver os, naturen og dig og din families sundhed. Kravene omfatter hele produktets livscyklus lige fra råvaredyrkning, produktion, brug og efterbrug. Da der er over 200 produkttyper der kan opnå en EU Ecolabel certificering, er der forskellige krav til de forskellige produkttyper. Men fælles for dem alle gælder, at de er bedre for miljøet og bedre for dig.

Vil du videre mere om EU-blomsten,klik her

-----

GOTS®, som står for Global Organic Textile Standard, er verdens førende standard for økologi og social ansvarlighed i produktionen af tekstiler. Formålet er at sikre bæredygtighed og ansvarlighed i hele produktets livscyklus, lige fra høstning af bomuld og forarbejdning til pakning af produktet. Det vil sige, at for at et produkt kan blive GOTS-certificeret, skal det leve op til strenge krav der vedrører sundhed, miljø og sociale forhold i produktionen. Eksempler på disse krav er:

Alle kemiske indholdsstoffer f.eks. farve og hjælpe-stoffer, skal opfylde skrappe miljømæssige og toksikologiske kriterier. 

Indpakning må ikke indeholde blødgjort plastic, herunder PVC.

Papir og pap brugt til pakning og labels skal være lavet af genbrugspapir og pap eller certificeret FSC eller PEFC. 

Anlæg til vådbehandling af tekstilerne skal føre fortegnelser over brugen af kemikalier, energi, vandforbrug og spildevandsbehandling. 

Arbejdsforholdene for alle arbejdere i produktionsprocessen skal leve op til International Labour Organization og børnearbejde er forbudt. 

Der er to certificeringsgrader under GOTS:
GOTS Organic
består af mindst 95% økologiske fibre. 
GOTS made with X % Organic består af mindst 70% økologiske fibre.
 
Vil du vide mere om GOTS,klik her

----

Organic Content Claim (OCS) er en certificering der kan opnås når GOTS certificerede tekstiler blandes med andre produkter eller tekstiler, der ikke er certificerede økologiske. F.eks. skumfyld eller tråd. Standarden er udviklet af Textile Exchange for at give dig som forbruger sikkerhed for en certificeret vares økologiske indhold. Der er to grader under OCS-certificeringen afhængig af, hvor stor en andel af indholdet der er økologisk.

OCS 100 produkter indeholder minimum 95% certificeret økologisk bomuld.

OCS blended produkter er fremstillet med minimum 5% økologisk bomuld eller bomuld dyrket i økologisk omlægning blandet med konventionel bomuld eller syntetiske materialer. Bomulden der bruges skal være certificeret 100% økologisk, eks. GOTS. 

Vil du videre mere om OCS,klik her

----

OEKO-TEX® - mærkede tekstiler er sikre tekstiler, der ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. I Danmark er det Teknologisk Institut der tester og certificerer tekstiler. OEKO-TEX Made in Green tekstiler er desuden certificerede i bæredygtige produktionsforhold.

Standard 100 by OEKO-TEX er en certificeringsordning for alle typer tekstiler, der er testet for skadelige stoffer fra garn til det færdige produkt. Når du køber en vare med STANDARD 100-mærket, kan du derfor være sikker på at alle komponenter som varen består af inkl. lynlåse og knapper, er testet for skadelige stoffer og at varen derfor er uskadelig for dit helbred. 

Made in Green by OEKO-TEXmærkede produkter giver dig sikkerhed for, at varen er lavet med materialer, der er testet for skadelige stoffer og at varen er fremstillet under bæredygtige og socialt ansvarlige forhold.
Vil du videre mere om OEKO-TEX,klik her

----

PEFC støtter bæredygtig forvaltning af skovene. Ved at gå efter PEFC logoet er det din sikkerhed for at det træ, der anvendes i produkterne er bæredygtigt, hele vejen fra dyrkning i skoven, til savværkerne og i de endelige produkter. 

Der findes to types of mærkninger på produkter, nemlig:
PEFC Certified’ angiver produktet som at minimum kommer fra PEFC-certificerede skov, genanvendte og kontrollerede kilder. 
PEFC Recycled’ angiver at produktet er fra recirkulerede og kontrollerede kilder. 

Vil du videre mere om PEFC, klik her

----

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som i Danmark forvaltes af Miljømærkning Danmark. Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Svanemærket kan gives til mange forskellige produktgrupper f.eks. shampoo, creme, legetøj, toiletpapir og vaskemidler. For at et produkt kan svanemærkes, er der skrappe krav gennem hele produktets livscyklus lige fra råvarerne til produktionen. Kravene dækker indholdsstoffer f.eks. hormonforstyrrende stoffer, klimakrav og kvalitetskrav.
Vil du videre mere om Svanemærket,klik her

levetid og recirkulering

Her vurderes materialerne i produktet med fokus på natur eller genanvendte materialer som f.eks. træ, genbrugspapir, uld, bambus, polystyren, rene plastiktyper eller genanvendt plastik samt naturgummi. Alt sammen materialer som er produceres med hensyntagen til miljøet. Desuden vurderes det om produktet kan indgå i recirkulering og dermed genanvendes efter endt levetid.  

Består produkter helt eller delvist af genanvendelige materialer, såsom bomuldsfibre, uld, rene plastiktyper etc. så kan de oftest recirkuleres. Her ser vi på om produktet er designet til at det kan skilles ad og derved genanvendes. F.eks. vurderes produkter, der indeholder både træ, plastik og elektronik om de kan skilles ad og sorteres, så de enkelte delelementer kan recirkuleres. 

Vi vurderer også et produkts kvalitet, da god kvalitet giver lang levetid således at det f.eks. kan gå i arv. Det være sig legetøj, tøj og møbler. Vi har også fokus på om et produkt kan repareres og/eller bygges om – og på den måde opnå lang levetid.

bæredygtig og økologisk produktion

Vi har særlig fokus på økologisk landbrugsproduktion samt bæredygtigt skovbrug. Begge driftsmåder har nemlig fokus på at der i produktionen bliver taget miljøhensyn, at biodiversitet fremmes og at der udvises sociale hensyn på produktionsstedet.

Økologisk produktion- omfatter primært landbrugsprodukter, som anvendes til fødevarer (det vi kender som Ø-mærket). Det kan også omfatte nonfood produkter, såsom tekstiler og plejeprodukter.

Når et tekstilprodukt beskrives som økologisk, betyder det at produktet er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion (EU-forordning 834/200720). Det betyder f.eks. at når sengetøj betegnes økologisk, stammer mindst 95% af samtlige fibre i produktet fra certificeret økologisk produktion. Desuden må de øvrigt anvendte materialer ikke reducere fordelene ved den økologiske dyrkning.

Når et plejeprodukt anvender betegnelsen økologisk, skal mindst 95% af det samlede produktets ingredienser eksklusiv vand, komme fra certificeret økologisk produktion (EU-forordning 834/20072121).

ingen skadelige stoffer

Hos Lirum Larum Leg mener vi det er vigtigt, at produkter, der er i tæt kontakt med huden er fremstillet, så giftfrit og så skånsomt som muligt. Det skal ikke indeholde kemikalier, der skader dig eller dem du holder allermest af. Maling og farver brugt til interiør og legetøj må ikke indeholde skadelige stoffer, og det skal være vandbaseret.  

Alt hvad vi sælger af legetøj og elektronik til børn skal være CE-mærket og i Danmark stilles der desuden særlige krav udover EU’s generelle kemikalielovgivning. Udover CE-mærket kan brugen af Svanemærket, Blå krans eller EU-blomsten også guide dig om produkterne er fri for farlig kemi og skadelige stoffer.

socialt ansvar

Et produkt der vurderet socialt ansvarligt tager hensyn til menneske- og arbejdstagerrettigheder i produktionsprocessen. 

Det er svært at sikre overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder ude hos den enkelte legetøjsleverandør, men vi arbejder på at bliver endnu bedre gennem tæt samarbejde med leverandørerne. Bl.a. vælger vi, så vidt det er muligt, danske eller EU-producerede produkter. Så kan vi bedre sikre, at produkterne er blevet produceret under socialt ansvarlige forhold og er produceret i flg. EU-lovgivning mht. miljø, arbejdstagerrettigheder, producentansvar m.v. Desuden giver det kortere transportvej og dermed mindre CO2 udledning.

samfundsansvar hos leverandørerne

Vi undersøger også vores leverandørers samlede bæredygtighedstilgang og om de samlet tager samfundsansvar og arbejder aktivt med bæredygtighed i deres værdikæde. Hvordan de arbejder med miljø, sundhed, kemikaliehåndtering og sociale aspekter. Hvilke bæredygtighedscertifikater har de og arbejder de med at mindske negative påvirkninger på mennesker og miljø, optimere deres design af produkterne så delelementerne kan genanvendelse. Desuden vurderer vi hvilke andre tiltag og sponsorater de arbejder med, og dette indgår i vores samlede bedømmelser af vores leverandører.


hvad gør vi selv?

Hos Lirum Larum Leg arbejder vi også mod at blive mere ansvarlige. Bl.a. ved at reducere vores samlede energi og ressourceforbrug både direkte og indirekte i vores værdikæde. Eksempelvis har vi siden 2006 pakket kundeordrer i genbrugsemballage. Vi genbruger papkasserne fra vores leverandør. Fremadrettet vil vi også arbejde på hvordan vi kan optimere transporten både af varer vi modtager og af de pakker vi sender ud. 

Vi søger at indgå tætte og langvarige partnerskaber med vores leverandører for at fremme bæredygtige løsninger og produktudvikling. Vi begynder at stille krav til vores leverandører om overholdelse af hensyn og lovgivning indenfor miljø, sundhed og sociale aspekter samt dokumentation heraf.

Vi har også en særlig hjertesag hvor vi støtter indlagte børn, der har brug for en ekstra omsorg i forbindelse med deres sygdomsforløb, gennem vores mangeårige sponsorat til de Danske Hospitalsklovne

Vi i Lirum Larum Leg arbejder bevidst på at omstille os til at blive mere ansvarlige og bæredygtige og vi ønsker også at inspirere og hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere med at tage de rette ansvarlige og bæredygtige valg.

genbruger papkasser
Ser papkasserne som du får leveret din ordre i lidt brugt ud? Så er det fordi vi genbruger al den emballage vi får leveret varer i af hensyn til miljøet.

få inspiration